Основни насоки в ергономичната работна позиция

Ергономията е научна дисциплина, която се занимава с подобряването на производителността, здравето, сигурността и удобството на хората, както и насърчаването на ефективното взаимодействие между хората, технологиите и околната среда, в която взаимно си оказват влияние.

Отговорност

Различните отдели се насърчават да закупуват регулируемо оборудване за осигуряването на подходящо настаняване на потребителите. Някои потребители могат да имат специални нужди, като използване на лявата ръка при работа цветна слепота, увреждане на зрението, и т.н. Основната цел е да се постигне гъвкавост, за да се настани съответния потребител, така че персоналът да може да наглася удобно съоръжението. Оборудването трябва да бъде оразмерено така че да пасне на всеки потребител индивидуално.

Предназначение

Ергономичните мебели трябва да бъдат проектирани така че да се улесни изпълнението на задачите, да се намали умората и възможните травми по време на монтирането на оборудването, за да се постигне желаното разположение спрямо тялото, както и силата и обхвата на движенията на потребителя. Офис обзавежданията, които са общодостъпни, имат регулируеми компоненти, които позволяват на потребителя да променя работното си място, за да се пригодят физическите размери и изисквания на работата. Ергономичния дизайн на мебелите може да намали болката и нараняването, да повишат производителността, да подобрят морала и да намалят оплакванията.

Закупуването на специално ергономично оборудване извиква елиминирането на следните характеристики:
1) статична или неудобна поза
2) повтарящи се движения
3)достъп до малко или недобър достъп на продукти
4)инструкции, които са трудни за прочитане или разбиране и
5)бутони или контролни устройства, които са трудни за опериране или изискват твърде много сила.
Затова избраните мебели трябва да бъдат подходящи за различните видове задачи и да бъдат конструирани за многофункционално използване. Мебелите на работните места в офиса трябва да бъдат предназначени прецизно, за да отговарят на потребностите на персонала и да осъществят целите на съоръжението.

Ергономичен стол за компютър

Целите на дизайна трябва да подпомагат хората в постигането на оперативните цели, за които те са отговорни. На преден план се появяват три основни цели, които трябва да се вземат предвид при проектирането на дизайна според човешките особености.
-Подобряване на човешките способности
-Преодоляване на човешките ограничения
-насърчаване приемането на потребителя

За да се постигнат тези цели ще се представят няколко ключови елемента, характерни за ергономията в офиса:
– Оборудване – завършващи части на оборудването със видео демонстрация
-Софтуер дизайн – система за проектиране и показване на дизайна за по-голяма използваемост
-Дизайн на работното място – столове, работни повърхности и аксесоари
-среда – пространствено планиране, използване на цветовете, осветление, акустика, качество на въздуха и термични фактори
-Обучение – подготовка на работниците, за справяне с технологията